ADR

Publicerad 19 november, 2018

ADR-utbildning

Vid transport av farligt gods krävs ADR-utbildning. Om du ska transportera farligt gods eller är delaktig i transporten utan att vara förare, måste du ha genomgått utbildning.

FORIAs säkerhetsrådgivare Gun-Britt Johansson är behörig att hålla utbildning. Intyg förnyas vart femte år genom repetitionsutbildning.

Följ nedan länk för mer/övrig information om ADR.

https://www.msb.se/sv/Utbildning–ovning/Utbildning/ADR-utbildning/