Riskbedömningar-en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Publicerad 14 november, 2018

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig. Den bör leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska det skrivas upp i en handlingsplan. De åtgärder som har genomförts ska kontrolleras så att de blev bra.

Riskbedömning kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen:

  • undersöka
  • riskbedöma
  • åtgärda och
  • kontrollera.

Detta ska göras regelbundet av arbetsgivare och anställda eller fackliga representanter tillsammans. Då får man ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete.

https://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Systematiskt-arbetsmiljoarbete/

Mallar för riskbedömningar:

https://www.prevent.se/jobba-med-arbetsmiljo/checklistor/