Ansökan om tillstånd för avfall/farligt avfall

Transporterar du avfall yrkesmässigt? Du behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen. Du ska även anmäla om du samlar in farligt avfall eller är handlare eller mäklare av avfall.

Du som transporterar avfall yrkesmässigt behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen. Transporterar du mindre än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per år räcker det att anmäla det. Transporterar du mer än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall måste du ansöka om tillstånd.

Du behöver också anmäla om du samlar in farligt avfall eller om du är handlare eller mäklare av avfall.

Följ nedanstående länk för mer information och/eller anmälan.

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/foretag/miljo/avfall/transport-av-avfall.html

Sidan uppdaterades senast augusti 9, 2022