Bevego väljer Foria som transportör

Publicerad 26 maj, 2021

Bevego väljer Foria för distribution i Stockholmsområdet. Uppdraget innehåller ett mål om att öka andelen fossilfritt biodrivmedel. Uppdraget blir ett av flera som Foria har för Saint-Gobainkoncernen.

Affären omfattar all distribution i Stockholmsområdet. Genom att Foria tillhandahåller sex fordon i turbilsdistribution kan Bevego tillgodose snabb expediering och god tillgänglighet. Uppdraget omfattar även avropade transporter samt bud och distribution som utgår från Bevegos lager i Älvsjö och från tillverkningen av kanalsystem i Järna.

Foria vann alla delar i upphandlingen och vårt arbete med hållbarhet och miljö var utslagsgivande. Fredrik Leyon är logistikchef på Bevego och säger: ” Vi är glada över att ha tecknat avtal med Foria som för oss är en ny leverantör. Foria har ett brett utbud av tjänster och var de som kunde erbjuda det bästa upplägget utifrån våra behov och dessutom med ett ambitiöst arbete i hållbarhetsfrågor”.

Foria arbetar aktivt, ofta gemensamt med kunder, för en övergång till förnybara drivmedel och andra åtgärder för att minska klimatpåverkan. Under avtalsperioden om tre år finns en gemensam målsättning om att öka andelen fossilfritt drivmedel. I uppdraget används HVO100, ett förnybart drivmedel som är identiskt med fossil diesel.

Bevego är ett grossist- och handelsföretag inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Foria har fått förtroendet att vara transportör för Bevego från årsskiftet 2021- 2022 och under minst tre år. Bevego är en del av Saint-Gobainkoncernen, för vilka Foria redan transporterar för Weber.