Bil och släp välte vid tippning

Bil och släp välte vid tippning

Vid tippning satt material fast i släpet, detta orsakade en obalans vilket resulterade i att släpet välte och drog med sig lastbilen. Underlaget/marken på tipp-platsen var också ojämnt

Direkta orsaker:

  • Material satt fast i flaket
  • Ojämn  mark vid tippställe

Åtgärder för att förhindra upprepning:

  • Riskbedöma marken/underlaget
  • Underskatta inte risken med ojämn mark, någon procents lutning kan räcka för att välta ett helt ekipage.

 

Sidan uppdaterades senast december 5, 2017