Botkyrka kommun spolning, slamsugning och TV-inspektion av brunnar

All personal har legitimationsplikt och närvaroredovisning i enlighet med ID06.

Leverantören ska ansvara för att all personal, som med anledning av uppdraget vistas inom skola, förskola och fritidshem, är kontrollerade mot belastningsregistret.

Personalen ska vara välvårdad och enhetligt klädd. Det ska vara enkelt att se och förstå att personalen tillhör leverantören. Om uppgifter så kräver ska godkänd varselklädsel användas.

Enheter:

Fordon och maskiner ska följa moderna standarder och vara försäkrade, besiktigade och godkända att använda så som det är tänkt. Försäkringsbevis och förarbevis ska kunna uppvisas vid begäran.

Fordon och maskiner ska vara författningsenligt utrustade för uppgiften och enligt Trafikverkets ”Utmärkning av forodn i väghållningsarbete”.

Fordon som används för spolning ska ha recyclesystem.

Alla fordon som används i uppdraget ska vara utrustade med GPS-system.

Utöver GPS ska även samtliga fordon vara utrustade med godkänt och kalibrerat alkolås.

Tomgångskörning utan direkt samband med hämtningsarbete ska inte förekomma under längre tid en (1) minut.

Utöver att fordonen alltid ska vara besiktigade och godkända för väg så ska de även årligen genomgå en extra bromskontroll.

Miljökrav på fordon:

Samtliga fordon som krävs för att fullfölja detta uppdrag ska minst uppfylla kraven för Euro 6.

Miljökrav arbetsmaskiner:

Om arbetsmaskiner krävs för att fullgöra uppdraget gäller nedan villkor:
– Arbetsmaskiner får inte vara äldre än 12 år.
– Arbetsmaskiner vars motorer uppfyller kravet för Steg IV eller senare är undantagna från ovan ålderskrav.
– Arbetsmaskiner som för sin uppgift drivs med el, men använder förbränningsmotorer vid förflyttning, får inte vara äldre än 16 år. Förbränningsmotorerna får enbart användas för förflyttning.

Krav på andel förnybart drivmedel:

Under första avtalsåret ska minst 50 %
Från och med andra avtalsåret ska minst 80 %

Sidan uppdaterades senast april 25, 2023