Bristfälligt säkrat gods välte vid lossning

Varför välte godset?

Direkta orsaker:

 • Bristfälligt säkrat gods avsändare/transportör, godset stod utan pall på lastbilen.
 • Tyngdpunkten längst upp

Bidragande orsaker:

 • Bristfällig/ingen riskbedömning med säkerhetsåtgärder innan lyft.

Konsekvenser/tänkbara konsekvenser:

 • Någon kunde ha kommit till skada
 • Kostnader för skadat gods
 • Andra kostsamma materiella skador
 • Kostnader för stillastående
 • Varumärkespåverkande för Foria
 • Orättvis känsla av skuld hos föraren vilket kan komma påverka föraren framgent

Åtgärder för att förhindra upprepning:

 • Riskbedöma arbetsmomentet och vidta de åtgärder som är nödvändiga innan lyft/lossning.
 • Vid behov, innan lyft, kontakta kundansvarig på Foria samt arbetsplatsens ansvariga för arbetsmiljöfrågor. Ni ska inte utsätta Er för några risker!

Sidan uppdaterades senast januari 22, 2019