Delta i vår hållbarhetsenkät

Publicerad 28 januari, 2022

För Foria är det viktigt att kunna erbjuder hållbara och effektiva transport- och maskintjänster till våra kunder. Foria har stort fokus på hållbarhet och tillsammans med våra intressenter vill vi vara drivande i en hållbar utveckling av transportbranschen. För att kunna utvecklas och fokusera på rätt områden genomför vi därför en intressentdialog inom området hållbarhet. Det är mycket betydelsefullt för oss att få veta vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för dig. Vidarebefordra gärna länken till andra som kan vara intresserade av Forias hållbarhetsarbete.

Enkäten tar ca 5 min att besvara och vi önskar återkoppling senast 6 februari. Resultatet av enkäten kommer att presenteras i Forias hållbarhetsredovisning.

Tack för din medverkan!