Dikeskörning

Händelse, tillbud

Dikeskörning

Förebyggande

Uppmärksamma asfaltskanten och se till att man inte hamnar utanför den.

 Faktiska konsekvenser

Omfattande skador på lastbil

Föraren fick ont i hand/handled, fot/fotled samt värk i nacken.

Potentiella konsekvenser

Kunde ha orsakat en större olycka med andra trafikanter

Allvarlig personskada

 För att ta del av fler säkerhetsmeddelanden se www.foriaguiden.se

Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA.

Sidan uppdaterades senast oktober 9, 2020