Mål

Mål och fokusområden – 2021 och framåt

Arbetsmiljö – Foriaföretagare, förare och medarbetaren

Fokusområdet handlar om arbetsmiljö, kultur och värderingar. Hur vi trivs,
utvecklas och arbetar tillsammans. De metoder och verktyg vi använder oss av
påverkar hur vi arbetar och mår.
Genom att respektera varandra både som person och inom vår respektive
kompetens bidrar vi till en god arbetsmiljö. Våra ledare ska sträva efter att alla
medarbetare kommer till sin rätt. När idéer får ta plats kan vi testa nytt. Möten ska
vara effektiva och roliga, och vi introducerar nya kollegor så de känner sig hemma.
Mål:
– Nöjda, delaktiga och engagerade medarbetare
– Attraktiv arbetsgivare

Hållbarhet

Fokusområdet handlar om miljö- och klimatpåverkan, social hållbarhet och affärsetik. Hur vi
minskar Forias påverkan på miljö och hälsa och tar ansvar för den påverkan vi ger upphov till.
Vi deltar i pilotprojekt för att testa fossilfria och förnybara tekniker. Vi investerar för fossilfrihet. Vi
ställer höga krav, trafikplanerar smart och söker bra kundsamarbeten. Att alla i organisationen har
kunskap om klimatförändringar och vår verksamhets klimatpåverkan bidrar till gemensam sak.
Mål:
– Ansvarsfullhet gentemot människor, miljö och hälsa
– Foria är fossilfritt
– Hållbarhet är en central del av Forias affär

Kunden

Fokusområdet handlar om affärsetik och vår affärsprocess. Det handlar om att hålla våra kunder
informerade och nöjda, och om att samarbeta och gemensamt driva frågor tillsammans med kunder.
Vi tänker strategiskt med våra kunder, vilket innebär att vi väljer våra kunder och blickar framåt för att se
vad vi kan åstadkomma tillsammans. Vi arbetar aktivt med merförsäljning för att visa Forias bredd. Vi
håller kunden informerad och uppdaterad och håller hög kvalitet, flexibilitet och service.
Mål:
– 
Nöjda och återkommande kunder
– Relevant information till kund i alla led

Lönsamhet

Fokusområdet handlar om avkastningskrav från våra ägare, resultat och vinst.
Det handlar också om sund omsättning, hur vi hanterar krediter och förluster.
Här ingår också vår affärsprocess samt affärsetik.
Vi samverkar internt för att täcka kundens behov. Vi fokuserar på sund
omsättning där vi kan få betalt för den kvalitet vi levererar. Vi stärker våra förare i
att vara bra representanter för Foria. Vår ekonomiavdelning säkerställer bokslut,
prognos och budget, samt bidrar med analys och beslutsunderlag.
Mål:
– Ett lönsamt, välskött Foria

Kommunikation

Fokusområdet handlar om att sprida kunskap och information. Det innefattar
information till medarbetare, Foriaföretagare och kunder. Det omfattar också
marknadsföring, reklam, PR och opinionsbildning.
Kommunikationsavdelningen arbetar aktivt med övriga avdelningar
och kommunikation lyfts på avdelningsmöten och i affärsprocessen.
Kommunikationsavdelningen skapar nyheter, skriver debattartiklar och ser till att
Foria tar plats i seminarier och paneler.
Mål:
– Öka kunskap och kännedom om Foria som företag och varumärke
– Synas och höras mer

Sidan uppdaterades senast oktober 13, 2021