Mål

Mål och fokus 2022

Mål för 2022 är:

• Foria ska vara klimatneutrala år 2035
– Delmål: 70 procent lägre utsläpp år 2026 jämfört med år 2010
• Forias nöjd medarbetarindex ligger på 6 av 7
• Forias avkastningsmål är 10 procent per år
• Forias ska minska antalet kundreklamationer
– Hanteringstid för kundreklamationer ska vara max sju dagar

Sidan uppdaterades senast april 28, 2022