Mål

Miljö- och kvalitetsmål  2018-2020

Övergripande miljömål

  • Foria ska minska verksamhetens klimat- och miljöpåverkan

Övergripande mätbara miljömål 2020

  • Utsläppen av koldioxid (CO2 ekv kg/1000 kr omsättning) ska minska med 10% jämfört med 2016
  • 50% av Forias transport- och maskintjänster ska vara fossilbränsleoberoende

Övergripande kvalitetsmål

  • Nöjda kunder och FORIAföretagare

Övergripande mätbara kvalitetsmål 2020

  • Kundreklamationer i förhållande till omsättning ska minska
  • Handläggningstiden från order till faktura ska minska
  • Betyg i kundenkät ska öka
  • Betyg i FORIAföretagarenkät ska öka

 

Sidan uppdaterades senast november 30, 2018