Om Foria

FORIA är ett av Sveriges största transport- och maskintjänstföretag.

Våra kunders behov blir alltmer komplexa. Våra kunder behöver en engagerad leverantör som förstår kundens verklighet.

Allt det vi på FORIA gör bygger på KUNDskap® För oss betyder KUNDskap® bland annat att vara lyhörd och nyfiken på våra kunder och att ta tillvara på all erfarenhet som finns inom FORIA. Det är vårt recept för hur man bygger långsiktiga affärsrelationer.

Foriaföretagarna och deras chaufförer är en viktig del i FORIAs erbjudande till kunden.

Dagens FORIA har skapats genom att SÅAB, ÖSB,  LBC Finspång och Torshälla LBC har slagits samman. Morgondagens FORIA skapas bara på ett sätt – genom goda relationer med kunder och Foriaföretagare.