Kvalitetspolicy

Forias målsättning är att lösa kundernas behov av hållbar och effektiv logistik, transport- och maskintjänster inom bygg- och anläggning, renhållning, miljövård och industri med fokus på kundnytta och god kvalitet.

Med KUNDskap® utvecklar vi kundernas affärer genom att

  • Vara lyhörda för marknadens förändrade krav samt följa lagar och andra krav som verksamheten berörs av.
  • Utveckla digitala kommunikationslösningar.
  • Rekrytera och vidareutbilda en kunnig och motiverad personal.
  • Sträva efter ständig förbättring och en ökad kundtillfredsställelse.
  • Kvalitetsarbetet är alla medarbetares ansvar.

FORIA skall uppfattas som en leverantör att känna förtroende för. Ställer vi ut ett löfte ska vi hålla det löftet.

Fastställd av styrelsen i Foria 2008-06-12                     Reviderad 2021-12-15

Sidan uppdaterades senast december 20, 2021