Massmediapolicy

Om du är inblandad i en olyckshändelse och på olycksplatsen blir kontaktad av media kan du hänvisa till Forias massmediapolicy. Policyn är avsedd som ett stöd för den som vill slippa uttala sig i en pressad situation och lyder:

FORIA skall verka för ett öppet, sakligt och förtroendefullt samarbete med media. Information till media lämnas av styrelseordförande, VD, eller av person som utses av endera av dem.

Fastställd av styrelsen i Foria 2010-09-08                     Reviderad 2020-10-22

Sidan uppdaterades senast oktober 29, 2020