Profilmanual

Vid ny enhet eller byte av enhet skall enheten profileras enligt anvisningar från FORIAs styrelse, se profilmanual.
Avyttrad enhet skall avidentifieras.

Sidan uppdaterades senast augusti 17, 2020