Värdegrund

FORIA har en STARK värdegrund som består av

Samspel
FORIAs processer skall betona vikten av ett bra samspel mellan kunder, medarbetare och FORIAföretagare och deras anställda.

Tydlighet
FORIA kommunikation med och information till kunder, medarbetare, FORIAföretagare och deras anställda skall vara tydlig för att skapa förståelse för våra roller, rutiner och beslut.

Ansvar
FORIAs medarbetare, FORIAföretagare  och deras anställda skall i alla led ta sitt ansvar för att säkerställa en hög kvalitet och service i FORIAs tjänster.

Roligt
På FORIA har vi det kul på jobbet. Vi bryr oss om varandra och uppmärksammar goda insatser. Här råder ett tryggt och öppet klimat.  Vi delar en känsla av gemenskap och stolthet.

Kompetens
FORIA skall löpande kompetensutveckla medarbetare, FORIAföretagare och deras anställda för att stärka professionaliteten i det dagliga arbetet.

Sidan uppdaterades senast december 17, 2019