Förare avvek från säkerhetsregler

Händelse, tillbud

Kund hör av sig rörande inhyrd förare hos foriaföretagare som avvikit från säkerhetsreglerna på arbetsplatsen och stått på trafikerat järnvägsspår vid utförande av annat arbete. Detta trots att kunden haft en tydlig genomgång om vad som är tillåtet/inte tillåtet på arbetsplatsen.

Förebyggande

Försäkra Er om att Ni har fått tagit del av och förstått de säkerhetsregler som gäller på arbetsplatsen.

Säkerställ att era förare förstår vikten av att följa alla säkerhetsregler om finns ute på arbetsplatserna.

Prata regelbundet om säkerhetskultur/attityder med era förare.

Faktiska konsekvenser

Varumärkespåverkande/skadat förtroende för Foria
Potentiella konsekvenser

Kunde ha orsakat en allvarlig  olycka

Brustet förtroende hos kund vilket kan leda till avbrutet samarbete 

Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra? Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA

Sidan uppdaterades senast september 3, 2020