Förare fick schaktlucka i huvudet

Förare tvättade lastbilen i  tvätthall och fick schaktluckan i huvudet då hen skulle sätta tillbaka luftslangarna

Direkta orsaker

•tänkte inte på att kontrollera i vilket läge reglageknappen (som sitter i hytten) till luckan stod.

Bidragande orsaker:

•Vid moment som man utför regelbundet, “alltid gör” glömmer man ibland bort riskerna med och kan därför bli nonchalant inför, då slarvar man ofta med säkerhetsrutinerna.

Konsekvenser/tänkbara konsekvenser:

•Föraren kunde ha skadat sig allvarligt vilket kunde medfört långvarig sjukskrivning, rehab, stillastående osv.

Kom ihåg att Arbetsgivare är enligt lag skyldig att riskbedöma arbetstagarnas arbetsmiljö samt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra olyckor och tillbud. Tydliga instruktioner om hur arbetsmomentet utförs på ett säkert sätt ska finnas dokumenterade. Om detta inte har gjorts och liknande tillbud/olycka inträffar kan arbetsgivaren komma att dömas för arbetsmiljöbrott.

Åtgärder för att förhindra upprepning:

•Stanna upp, tänk till, riskbedöm momentet och vidta de åtgärder som är nödvändiga innan du utför det.

•Stressa inte

Vid minsta behov, använd personlig säkerhetsutrustning(hjälm, skyddsskor mm)

Sidan uppdaterades senast februari 25, 2019