Förare halkade från stege som vek undan

Då en förare skulle klättra ned från sin kran halkade föraren och stegen vek undan. Föraren föll handlöst ned och landade på bröstet/magen på stödbenet. Föraren blev blåslagen och fick mjukdelsskador, blev borta från arbetet ca en vecka. Många svåra olyckor händer vid användning av stegar. När anliggande stege används är den största risken att stegen glider. Hälften av alla olyckor beror på att stegen glider nertill rakt ut. Glidning i sidled i toppen är den näst vanligaste orsaken.

Direkta orsaker:

  • Halt på stegen och marken på grund av årstiden.

Bidragande orsaker:

  • ojämt underlag
  • ej förankrad stege
  • moment som man utför regelbundet, “alltid gör” glömmer man ibland bort riskerna med och kan därför bli nonchalant inför.

Konsekvenser/tänkbara konsekvenser:

  • Föraren kunde ha skadat sig allvarligt vilket kunde medfört långvarig sjukskrivning, rehab, stillastående osv.
  • Arbetsgivare är enligt lag skyldig att riskbedöma arbetstagarnas arbetsmiljö samt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra olyckor och tillbud. Tydliga instruktioner om hur arbetsmomentet utförs på ett säkert sätt ska finnas dokumenterade. Om detta inte har gjorts och liknande tillbud/olycka inträffar kan arbetsgivaren komma att dömas för arbetsmiljöbrott.

Åtgärder för att förhindra upprepning:

Sidan uppdaterades senast januari 28, 2019