Förare som använde mobiltelefon vid körning

Händelse

Avvikelse ifrån privatperson som fotat en Foriaförare som håller på med mobiltelefonen vid körning(håller den i handen).

Förebyggande

Inte använda mobiltelefonen vid körning om inte headset/högtalare används.

Påminna sig om Forias trafiksäkerhetspolicy(bifogad fil i detta mail, säkerställ att era förare också får ta del av detta).

Från och med den 1 februari 2018 är det en skärpning av bestämmelserna i Trafikförordningen (2017:1284) som innebär att du inte får använda din mobil när du kör om du håller den i handen. Förbudet gäller också annan kommunikationsutrustning som hålls i handen. Det gäller när du kör bil, motorcykel, moped, buss eller lastbil.

Faktiska konsekvenser

Missnöje ifrån privatpersoner

Varumärkespåverkande för Foria

Potentiella konsekvenser

Trafikolycka

Polisanmälan med dryga böter som påföljd

Varumärkespåverande för Foria

För att ta del av fler kvalitets och säkerhetsmeddelanden se www.foriaguiden.se

Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA.

Sidan uppdaterades senast augusti 10, 2020