Förare som brutit mot kundkrav

Händelse

Förare som tagit bilder från kunds arbetsplats och publicerat på sociala medier, samt avvikit från gällande säkerhetsregler/inte haft den personliga säkerhetsutrustning som krävs på arbetsplatsen.

Genom detta meddelande vill vi påminna Er om att alltid säkerställa att Ni vet vilka krav och vilka säkerhetsregler som gäller ute på arbetsplatserna. Det varierar från kund till kund, du har ett ansvar att säkerställa att du känner till vad som gäller där just du befinner dig. Om du känner dig osäker, fråga på arbetsplatsen, titta i www.foriaguiden.se under fliken kundkrav, där finns de flesta kundernas krav nedspecade.

Förebyggande

Påminn dig alltid om/säkerställ att du har vetskap om våra kunders krav och regler på de olika arbetsplatserna.

Faktiska konsekvenser av denna händelse

Stort missnöje ifrån kunden med krav om omedelbara åtgärder

Starkt varumärkespåverkande för Foria

Potentiella konsekvenser av denna händelse

Tillbud/olycka med personskador då säkerhetsutrustning saknas

Vite med dryga böter som påföljd

Brutet kontrakt med kund

 Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA.

Sidan uppdaterades senast april 20, 2020