Förare utan obligatorisk utbildning

Händelse

Kund/arbetsledare på arbetsplatsen ringer i till Foria och meddelar att den förare vi har på deras arbetsplats inte har gjort utbildningen Safe construction som är ett krav på alla byggarbetsplatser sedan ett drygt år tillbaka. Föraren fick två dagar på sig att utföra utbildningen, sedan skulle hen bli avvisad från arbetsplatsen.

Förebyggande

Säkerställ med din trafikledare/kontakt på Foria att du har rätt behörigheter/utbildningar för den arbetsplats du ska in på.

Faktiska konsekvenser

Missnöje ifrån kund

Förare avvisad från arbetsplatsen

Varumärkespåverkande för Foria

Sidan uppdaterades senast september 19, 2022