Chaufför i Foria

Som förare är du en viktig länk i kontakten med kunden. Det är genom dig som Forias uppdrag verkställs och genom din insats, din inställning och servicekänsla som vi får mycket nöjda kunder.

Det är därför viktigt att du uppfyller Forias grundläggande krav och håller dig informerad om vilka krav som kunderna ställer på oss. Att du följer trafikregler, kör- och vilotidsregler, inte kör med överlast och följer säkerhetsföreskrifter på olika arbetsplatser ser vi som en självklarhet.

Föraren ska:

• Utföra daglig tillsyn före färd.

• Inneha giltigt körkort eller yrkesbevis maskinförare med tillräcklig behörighet för uppdraget.

• Visa ett positivt bemötande gentemot kunder och transportledning.

• Bära vårdad klädsel med Foria-profilering.

• Bära ID-bricka när det är ett kundkrav (ID06) men det rekommenderas även i andra fall.

• Köra sparsamt för minskad bränsleförbrukning.

• Köra lagligt och trafiksäkert samt använda bilbälte och handsfree

• Ha grundläggande kunskap om verksamhetens miljöpåverkan.

• Rapportera in olyckor och tillbud och observationer om risker i arbetsmiljön.

• Rapportera in förslag till förbättringar samt avvikelser och kundklagomål.

Registervård
Byte av förare ska snarast rapporteras in till Foria genom att nya förarblanketter och utbildningsintyg skickas in. Rapportera även in nya utbildningar och behörigheter på befintliga förare. Foriaföretagare ansvarar också för att informera nya förare om Forias policys och riktlinjer och denna webbapplikation. Detta gäller även inlejda transportörer och maskinentreprenörer som kör stadigvarande åt Foria.

Föraren skall fylla i och underteckna registerblankett Förare. Genom detta godkänner föraren att Foria får registrera uppgifter om föraren och dennes utbildning i datasystemet och lämna ut uppgifter till våra kunder för att styrka förarens behörighet. Godkännandet är ett krav enligt Personuppgiftslagen (PUL). Förarblankett finns på Foria eller på Forias hemsida.

Profilkläder & ID-kort
Foriaföretagare och anställda kan köpa kläder till rabatterade priser hos Grolls samt Edge i Södertälje, de kan också trycka Forias loggor på kläderna.

På byggarbetsplatser gäller krav på ID06. Se www.ID06.se. Kontakta Foria för att få hjälp att beställa ID06-kort.

Sidan uppdaterades senast mars 3, 2017