Fordon & maskiner

De fordon och maskiner som utför uppdrag för Forias räkning är rullande reklampelare för Foria. Bilar och maskiner ska vara välvårdade, besiktade och servade enligt gällande regler. Avtalsenheter ska vara profilerade enligt Forias profilmanual.

För varje fordon ska till Foria inlämnas:

Ifylld registerblankett med uppgift om miljöklass, hydraulolja, däck, lastningsförmåga, utrustning m.m.
Uppgift om fordonets bränsleförbrukning och bränsleslag.
Miljödeklaration från fordonstillverkare lämnas in vid begäran

För varje maskin ska till Foria inlämnas:

Försäkring
Besiktningsprotokoll
Miljödeklaration från maskintillverkare lämnas vid begäran
Ifylld registerblankett med uppgift om miljöklass, hydraulolja, däck, utrustning m.m.
Yrkesbevis maskinförare
Uppgift om maskinens bränsleförbrukning och bränsleslag.

Byte av enhet

Byte, nyinvestering och avyttring av enhet som har leverantörsavtal ska föregås av ansökan till Foria. Vid byte av inlejda enheter ska registerblanketten för bil eller maskin fyllas i och lämnas till Foria.

Sidan uppdaterades senast januari 22, 2017