Profilering – fordon och maskiner

Alla bilar och maskiner som är anslutna till Foria med leverantörsavtal ska vara profilerade enligt Forias profilkrav. Genom snygga och enhetligt profilerade enheter kan Foria marknadsföras på ett effektivt sätt.

Regler för profilering finns i Forias profilmanual.

Foria förmedlar kontakt med en godkänd profileringsfirma som bokar tid för profilering. Foria bekostar Forias profilering enligt manualen. Foria bekostar inte omlackering, foliering av lastbilshytt eller Foriaföretagarens egen logga placerad enligt manualen.

Forias profilkrav innebär i korthet:

Bilar: Vit hytt med swosch i rött
Maskiner: grundfärg från fabriken
Foriadekal monterad på vardera sidan av enheten.
Profilering av takskylt eller vindavvisare.
Enhetsnummer.
Maxlast skall vara utmärkt på lastbärare (gäller Bygg & Anläggning).
Placering och utformning enligt manualen.

Avsteg från profilmanualen
Avsteg från profileringen medges ej. För enhet som inte är profilerad enligt manualen eller är helt oprofilerad och som inte efter anmaning vidtar rättelse tas för närvarande en avgift ut på 2% av inkört belopp per månad tills enheten är profilerad enligt manualen.

Avidentifiering
Enhet som avyttras och inte används i Forias verksamhet ska avprofileras. Forias profil är varumärkesskyddad och får inte användas i annan än Forias verksamhet.

Sidan uppdaterades senast juni 28, 2019