Riktlinjer Foriaföretagare och inlejda

Som transportör eller maskinentreprenör i Foria har du ett stort ansvar att upprätthålla Forias värderingar, policies och riktlinjer. Ditt engagemang och din kompetens behövs för att vi ska kunna leverera det våra kunder vill ha och uppnå våra mål.

Foria ställer vissa grundkrav på transportörer och maskinentreprenörer som är verksamma inom Foria. Kraven är till för att säkerställa att vi uppfyller de krav som ställs på våra tjänster i fråga om miljö, kvalitet, trafiksäkerhet mm. De transportörer och maskinföretag som är anslutna till Foria med leverantörsavtal kallar vi Foriaföretagare.

Inlejda transportörer och maskinentreprenörer ska följa Foria policies och riktlinjer vid uppdrag år Foria.

Transportör/ maskinentreprenör
Verksamheten ska följa de lagar och bestämmelser som verksamheten berörs av. Det gäller t ex tillstånd, trafikbestämmelser, miljölagar, arbetsmiljöregler mm.

Företaget ska ha:

  • Registreringsbevis
  • Företagsförsäkring (ansvar och allrisk)
  • Trafiktillstånd för godstrafik (endast fordonsägare)
  • F-skatt och momsregistreringsbevis (skall intygas skriftligt till Foria en gång per år)
  • UE 2015

samt i förekommande fall:

  • Tillstånd till transport av avfall
  • Tillstånd till transport av farligt avfall
  • Säkerhetsrådgivare för farligt gods

 

Maskinentreprenörer som har anställda ska kunna visa upp medlemsskap i Maskinentreprenörerna (ME) eller hängavtal med Byggnads eller SEKO Väg  och Ban.

Sidan uppdaterades senast februari 28, 2017