Utbildningar

Foriaföretagare och inlejda ansvarar för att föraren har rätt behörighet för uppdragen.

Utbildning som kan vara aktuell är:

ADR-utbildning
Vid transport av farligt gods krävs ADR-utbildning. Forias säkerhetsrådgivare Gun-Britt Johansson är behörig att hålla utbildning. Intyg förnyas vart femte år genom repetitionsutbildning.

Säkerhet på väg, Miljö, Hjälp på väg
Vid uppdrag där Trafikverket är beställare är Säkerhet på väg, Miljö samt Hjälp på väg obligatoriska. Säkerhet på väg gäller från första timmen, övriga efter 100 timmars arbete. Kurserna ska förnyas efter 5 år.

Arbete i offentlig mark
Kursen som anordnas av Stockholms stad är obligatorisk vid arbete i offentlig mark. Kursen ska förnyas efter 5 år.

Safe Construction Training
Goda kunskaper i reglerna kring arbetsmiljö hjälper till att skydda dig själv, kollegor och medarbetare från skador och olyckor. Onlineutbildningen Safe Constructions Training är hela branschens säkerhetsintroduktion. Utbildningen är gratis, finns på tio olika språk och är öppen för alla. När du gått utbildningen kan man koppla den till sitt ID06-kort.
Gå Safe Construction Training redan idag  https://buc.se/safe-construction-training/

Sparsam körning
Utbildning i sparsam körning är i många fall ett kundkrav och även ett led i Forias handlingsplan för att minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Det är ett bra sätt att spara pengar på genom minskade kostnader för bränsle, slitage och skador. Sparsam körning ingår som en del i den obligatoriska fortbildningen enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens (YKB). FORIA anordnar utbildning vid behov.

Miljöutbildning
Foriaföretagare och deras anställda ska ha grundläggande kunskap om transporter och maskinarbetens miljöpåverkan.

YKB
Obligatorisk fortbildning för att förnya yrkesförarbehörigheten. Foria samabetar med Svergies Åkeriföretag och erbjuder dessa utbildningar. Kontakta Helene Lundqvist för mer information.

Övriga utbildningar
För övriga utbildningar som kan vara aktuella se information under fliken  ”Företag som utbildar”.

Sidan uppdaterades senast april 15, 2021