Förbättringar och avvikelserapportering

Du som är åkare/förare kommer dagligen i kontakt med våra kunder och märker oftast först om en kund inte är riktigt nöjd med våra tjänster. Det är mycket viktigt att den kunskapen förmedlas till Forias affärsområdeschefer, säljare, transportledare m fl. Då kan vi kontakta kunden och ta reda på vad vi kan göra för att kunden ska bli nöjd.

Om du upptäcker att något inte fungerar eller att det inte går att leva upp till kvalitets-, miljö- eller trafiksäkerhetskrav, eller om du tycker att något borde förbättras ska en avvikelse/förbättringsrapport skrivas. Olyckor, tillbud och miljöskador (t ex oljeutsläpp) ska alltid rapporteras.

Du deltar i förbättringsarbetet genom att registrera avvikelser och förslag på förbättringar i Tria.

Exempel på ärenden som ska registreras:

– Klagande kund

– Transportskada

– Försening – Olycka

– Markförorening, oljespill

– Risk för miljöskada

– Olycksrisker, t ex vid lastnings- och lossningplatser

– Felleverans

– Felaktiga besked från beställare eller transportledning

– Vid många återkommande små störningar av samma slag, notera antal under en månad och lämna in en samlingsrapport.

I rubriken anger du kort vad saken gäller: t ex oljespill, kundklagomål osv.
Beskriv sedan utförligt vad som har hänt och lämna kontaktuppgifter, namn och telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om det uppstår frågor.

Förbättringsförslag

– Förbättrade rutiner

– Nya rutiner

– Tips om nya kunder

Registrera din rapport i TRIA genom att klicka på länken

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r

Sidan uppdaterades senast augusti 10, 2021