Förbättringar och avvikelserapportering

Du som är åkare/förare kommer dagligen i kontakt med våra kunder och märker oftast först om en kund inte är riktigt nöjd med våra tjänster. Det är mycket viktigt att den kunskapen förmedlas till Forias affärsområdeschefer, säljare, transportledare m fl. Då kan vi kontakta kunden och ta reda på vad vi kan göra för att kunden ska bli nöjd.

Om du upptäcker att något inte fungerar eller att det inte går att leva upp till kvalitets-, miljö- eller trafiksäkerhetskrav, eller om du tycker att något borde förbättras ska en avvikelse/förbättringsrapport skrivas. Olyckor, tillbud och miljöskador (t ex oljeutsläpp) ska alltid rapporteras.

Du deltar i förbättringsarbetet genom att rapportera in avvikelser och förslag på förbättringar.

Exempel då en förbättringsrapport ska skrivas:

Vid avvikelser:

– Klagande kund

– Transportskada

– Försening – Olycka

– Markförorening, oljespill

– Risk för miljöskada

– Olycksrisker, t ex vid lastnings- och lossningplatser

– Felleverans

– Felaktiga besked från beställare eller transportledning

– Vid många återkommande små störningar av samma slag, notera antal under en

månad och lämna in en samlingsrapport.

Registrera din rapport i  TRIA genom att klicka på länken https://prevention.afa.se/Prevention/Loggain.aspx?userid=forare&userpwd=forias

I rubriken anger du kort vad saken gäller: t ex oljespill, kundklagomål osv.
Beskriv sedan utförligt vad som har hänt och lämna kontaktuppgifter, namn och telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om det uppstår frågor.

Förbättringsförslag

– Förbättrade rutiner

– Nya rutiner

– Tips om nya kunder

Registrera din rapport i TRIA genom att klicka på länken

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r

Sidan uppdaterades senast december 6, 2019