Kundbemötande & Leveranssäkerhet

Att ha ordning och reda är viktigt för att kunna uppnå god kvalitet. Tidspassning, bemötande och säkerhet är det som i kundundersökningar ofta bedöms som extra viktigt. Hela processen måste fungera, från säljare till utförare, för att kunden ska bli nöjd.

Förarna är ofta företagets ansikte utåt och har därför stor betydelse för hur kunderna uppfattar våra tjänster och deras vilja att fortsätta handla av oss.

Leveranssäkerhet = tidspassning
En grundbult i vår verksamhet är leveranssäkerhet; kunden skall kunna lita på att vi kommer vid utsatt tidpunkt. Åkare och förare har ansvar för att:

• Planerade ledigheter, reparationer och liknande meddelas i god tid till transportledningen.

• Passa avtalade tider.

• Informera transportledningen omdedelbart när du vet att du blir försenad så kunden hinner bli informerad och uppdraget vid behov omplaneras.

• Om kunden ändrar en order – meddela alltid transportledningen.

• Om kunden ger en ny order på plats – kontrollera med transportledningen att den inte har planerat annat för din enhet.

Bemötande
Bemötandet är en viktig del i hur kunden uppfattar Foria och Forias representanter.

• Klädsel ska vara vårdad. Använd Foriaprofilerade arbetskläder. ID-bricka ska bäras när det är ett kundkrav (t ex ID06) men rekommenderas även för övrigt.

• Bemöt kunden med en serviceinriktad attitiyd. Vi är beroende av kunden mer än kunden är beroende av oss.

• Tänk på att du representerar Foria, men du representerar även kunden gentemot kundens kund. Du är Forias, men också kundens ansikte utåt.

• Tänk på hur du själv vill bli bemött och agera därefter.

Säkerhetsfrågor
Vad kan Du göra för att utföra tjänsterna säkrare?

• Se till att du har väl underhållen och fullgod säkerhetsutrustning.

• Följ de lokala säkerhets- och skyddsföreskrifterna på respektive arbetsplats.

• Framför fordonet och maskinen med hänsyn och eftertanke.

• Brister som kan innebära olycksrisker ska omgående rapporteras till arbetsledare eller kvalitetsansvarig, så att olyckor kan förebyggas.

• Följ Forias trafiksäkerhetspolicy.

• Se till att vara utvilad när du arbetar. Följ reglerna för kör- och vilotider.

• Kontrollera om kunden har egna säkerhetsföreskrifter och följ dessa.

• Stressa inte!