Försäkringar

Företagsförsäkring

I den företagsförsäkring som Foria har tecknat uppgår ansvarsbeloppet till 20 Mkr. Observera dock att eventuella ansvarsförsäkringsskador först drabbar det enskilda åkeriet (dvs Forias leverantör), varför varje åkeri som bedriver verksamhet i Sverige alltid ska teckna en egen företagsförsäkring med ansvarsmoment.

Transportörsansvarsförsäkring (gods)

FORIA AB har tecknat ett försäkringsavtal med Trygg-Hansa gällande transportöransvar. Försäkringen täcker det gods som transporteras i Forias regi av enhet som omfattas av leverantörsavtal mellan åkare och Foria AB. Ansvarsbeloppet varierar men är i normalfallet 10 Mkr, lägre belopp gäller för manuell hantering(1 Mkr), tobaksvaror, alkohol, mobiltelefoner, hemelektronik, datorer (3 Mkr). Lyft av gods ingår med ett ansvarsbelopp upp till 1 Mkr, dock skall lyftförsäkring som ingår i fordonets paketförsäkring alltid tas i första hand.

Grunden för ersättningar är Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser inom respektive område som ALLTRANS 2007, ALLBUD 98, KONTOR 2003, BOHAG 2000, BULK-91.

Skadevållande åkeri kommer att debiteras självrisk som i normalfallet är 10 % av basbeloppet.

För vissa transporter, t ex containertransporter, finns speciella ansvarsbestämmelser. Kontrollera med trafikledningen att det fordon du kör har en täckande försäkring för den typ av uppdrag du utför. Särskilt viktigt är detta vid kranarbeten.

Foria har inte någon förmögenhetsbrottsförsäkring (vid stöld, bedrägeri m.m.). Åkeriet måste själv teckna försäkringsskydd för förmögenhetsbrott om det är aktuellt.

Sidan uppdaterades senast januari 22, 2017