Krisberedskap

I samband med trafikolyckor och andra nödsituationer kan behov av akut krishantering uppkomma. FORIA har en krisorganisation som kan bistå i sådana situationer.

Krisorganisationen består av en övergripande krisgrupp samt lokala krisgrupper på platskontoren. Foria kan förmedla kontakter med stödpersoner genom företagshälsovården, Socialpsykologiska institutet, Svenska Kyrkan m fl.

Vid behov av krisstöd, kontakta Foria.

Foriaföretagare med anställda
Foriaföretagare har genom sitt arbetsgivar ansvar skyldighet att ha beredskap och rutiner för krisstöd och första hjälpen. Se AFS 1999:7.

Kollegahjälpen
Kollegahjälpen är ett nätverk av åkeriföretagare och lastbilsförare som ställer upp ideellt för att hjälpa lastbilsförare som har varit inblandade i en trafikolycka eller ett rån att bearbeta sina upplevelser och kunna gå vidare i livet.

Kollegahjälparna har fått genomgå en särskild utbildning för att förstå chockreaktioner och lära sig samtalstekniker. De kommer från hela landet men har ett gemensamt: de är beredda att hjälpa och stödja sina kollegor. De vet vad det innebär att arbeta på vägen – världens farligaste arbetsplats – och många av dem har egna erfarenheter av trafikolyckor eller rån/överfall.
Deras uppgift är att vara medmänniska. Att lyssna, lyssna och åter lyssna. Föraren ska kunna tala med kollegahjälparen såsom föraren talar med sina egna vänner och bekanta.
När olyckan har varit framme  – ring Kollegahjälpen på 020 – 59 60 00.
Läs mer här.

Sidan uppdaterades senast januari 22, 2017