Trafikolycka

SOS VID NÖDSITUATION – RING 112 och meddela:

• Vad som har hänt

• Vem du är och varifrån du ringer

• Var olycksplatsen är

• Antal skadade

• Farligt gods enligt märkning på fordon eller kolli

• Ev. gasmoln och riktning som det driver

• Sätt upp varningstrianglar snarast möjligt och varna andra trafikanter så att ytterligare olyckor undviks.

• Hjälp skadade – vid personskada ska polis tillkallas för utredning.

• Om någon har avlidit eller skadats svårt får fordonent bara flyttas om dess placering är till fara för trafiken.

• Vid spill – använd saneringsmaterial för att begränsa och förhindra miljöskador.

• Kontakta trafikledningen och försäkringsbolaget

• Utred händelseförloppet – fyll i skadeanmälan

• Diskutera inte – utredningen avgör skuldfrågan.

• Städa upp och anmäl ev. åverkan till markägare

• Skriv en avvikelserapport i Tria