ADR – transport av farligt gods

Vid transport av farligt gods ställs särskilda krav på avsändare, transportör och mottagare. Samtliga regler finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida www.msb.se .

Information rörande ADR hittar du också på TYA’s hemsida, se nedan länk

https://www.tya.se/branscher/akeri/projekt-och-omraden/adr-farligt-gods/

Säkerhetsrådgivare
Den som är avsändare eller transportör av farligt gods ska ha en godkänd säkerhetsrådgivare. Varje åkeri som transporterar farligt gods måste anmäla sin säkerhetsrådgivare till MSB-myndigheten. Forias säkerhetsrådgivare är Albin Ahlin.

ADR-intyg
För att få transportera farligt gods krävs normalt att Du som förare måste ha ett giltigt ADR-intyg som gäller för de klasser inom tank eller styckegods, som ska transporteras. Kravet på utbildning gäller även vid transport av mindre mängder.

Utbildning
Chaufförer som transporterar farligt gods ska ha en ADR-utbildning som måste förnyas vart femte år. Foria håller utbildningar med en extern lärare några gånger per år.

Trafikledning
Utbildningskravet gäller även andra än förare. Därför har våra trafikledare också genomgått ADR-utbildning.

Ansvarsfördelning vid transport av farligt gods
Här följer en översiktlig, (ej uttömmande), checklista avseende de olika aktörernas ansvar.

Avsändaren ansvarar bl.a. för:

• Att identifiera och klassificera gods.

• Att rätt förpacka, märka och etikettera gods.

• Att utfärda färdhandlingar såsom godsdeklaration.

• Att godset är godkänt för vägtransport.

• Att ha godkänd säkerhetsrådgivare.

Transportören ansvarar bl.a. för:

• Att fordonet är rätt utrustat.

• Att det finns lämplig skyddsutrustning.

• Att föraren har rätt utbildning.

• Att transporten planeras gällande rekommenderade färdvägar för farligt gods.

• Att skriftliga instruktioner medföres.

• Att ha godkänd säkerhetsrådgivare.

Föraren ansvarar bl.a. för:

• Att med utgångspunkt från färdhandlingarna kontrollera att avsändare och transportör tagit hänsyn till de krav som ställs.

• Att kontrollera att godset är helt och märkt. Defekt kolli får ej lastas.

• Att kontrollera att rätt färdhandlingar finns med.

• Att kontrollera att inga hinder för samlastning finns.

• Att rätt utrustning finns med (brandsläckare o dyl).

OBSERVERA!

Vid osäkerhet om vad som gäller, oklarhet om godset som inte avsändaren kan svara på, kontakta trafikledningen eller säkerhetsrådgivaren.

Sidan uppdaterades senast oktober 14, 2020