Dispenstransporter

Dispenser för specialtransporter ges i allmänhet bara för odelbart gods. Blankett för ansökan om dispens finns hos transportledningen. Du kan även ansöka direkt på www.transportstyrelsen.se.

• Se till att du har en kopia på dispensen med dig.

• Kontrollera att dispensen gäller för din last och körning.

• Se till att bilen är rätt skyltad – kontakta transportledningen för rätt skyltning.

• Vid oklarhet – kontakta transportledningen.

Sidan uppdaterades senast januari 23, 2017