Maskiner – besiktning och tillsyn

Grävmaskiner och traktorgrävare
Maskin som tas i bruk för första gången ska vara förstagångs¬-besiktigad och typgodkänd eller CE-märkt. Därefter sker ny besiktning under det tredje och femte året. Maskiner som är fem år eller äldre skall besiktas varje år. Till detta kommer en brandskyddsbesiktning.

Tillsynsjournal och besiktningsbok alt. kopia på senaste besiktningsprotokoll skall förvaras i förarhytten. CE-märkta maskiner förvarar CE-dokumentet i förarhytten. Fortlöpande tillsyn skall ske minst en gång i veckan, journal skall föras och förvaras på lämplig plats i förarhytten.

Skyddsombudet kan stoppa arbetet om maskinen är bristfällig, om tillsyn inte är gjord eller om maskinen är obesiktigad.

Lyftdon
Lyftredskap, lastkrok eller dylikt besiktigas av AB Statens Anläggningsprovning. Varje kombination lyftredskap/maskin måste besiktigas. Besiktning kan beställas genom FORIA.

Säkerhetsbestämmelser
Arbetsmiljöverket utfärdar säkerhetsbestämmelser gällande bland annat grävmaskiner, truckar, kranar och lyftdon.

Säkrad last
All last likväl som lös utrustning skall vara säkrad under transport. Gafflar skall under transport föras nära mark!

Försäkring
Tillfredsställande försäkringar för maskin, ansvar, trafik och lyft skall finnas.

Sidan uppdaterades senast januari 22, 2017