Transport av diesel i IBC

Transport av diesel i IBC

Transport av diesel i IBC max 1000 liter

Transport av dieselolja klassas som ADR-transport och ska därför följa

ADR-bestämmelserna. Vanligt förekommande är transport av diesel i fat eller i transportgodkänd cistern, IBC. Ofta överskrider mängden diesel inte 1000 liter. I dessa fall gäller nedanstående:

Vid transport av diesel i IBC-behållare upp till 1000 liter skall:

Behållaren vara transportgodkänd
Märkt med UN 1202 samt etikett nr 3
Föraren ska ha ADR-utbildning enligt kap. 1.3 ADR-S (en dag).
Brandsläckare max 2 kg skall finnas.
Godsdeklaration med värdeangivelse.

Märkning och ettikettering av IBC

Varje IBC > 450 liter skall, vara märkt på två motstående sidor.

IBC < 450 lit ska vara märkt på en sida.