Fraktsedel

Fraktsedeln har betydelse för att visa vad som är överenskommet mellan avsändare och fraktförare.

Fraktsedeln ska innehålla uppgifter om:

  • Avsändarens namn och adress
  • Fraktförarens namn och adress
  • Ort och dag för fraktföararens mottagande av godset
  • Mottagarens namn och adress
  • Antal kollin och godsbeskrivning – icke emballerat gods ska särskilt noteras.

Sidan uppdaterades senast januari 22, 2017