Orderinformation

Orderinformation registreras på transportsedel eller via mobildata. Rätt information på transportsedel eller i mobildata = rätt fakturering. En felaktig faktura skapar missnöje hos kunden och merarbete hos oss alla.

Kontakta alltid trafikledningen
Vid nybeställning på plats eller om den ursprungliga ordern ändras av kunden.

Väntetider
Vid väntetider och andra stillestånd på en arbetsplats ska det skrivas en tydlig förklaring på transportsedeln. Kunden ska skriva på eller på annat sätt godkänna väntetiden. Väntetider kan också registreras i mobildata.

Inlämning
Transportsedeln ska lämnas in senast tre arbetsdagar efter fullgjort uppdrag. Transportsedlar som lämnas in för sent registreras i en senare period med försenad utbetalning som följd.

Digital återrapportering
Återrapportering via mobildata, smartphone, eller liknande ska ske så snart ordern är utförd.

Ankomststämpling
Alla transportsedlar skall ankomststämplas när de lämnas in på respektive expedition.

Sidan uppdaterades senast januari 22, 2017