Foria är certifierad i arbetsmiljö ISO45001

Publicerad 20 april, 2023

Att bli certifierade i arbetsmiljö är en viktig milstolpe för oss som företag. Det innebär att vi har uppfyllt höga standarder för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Det visar att vi tar arbetsmiljöfrågor på allvar och är engagerade i att skapa en trygg och trivsam arbetsplats.

Som certifierade i arbetsmiljö är vi nu bättre rustade att möta de utmaningar och krav som dagens arbetsmiljölagstiftning och affärsmiljö medför.