Foria levererar transporttjänster i projekt Sluss och klaffbro i Södertälje

Publicerad 12 december, 2022

Foria har fått förtroendet att leverera maskin- och transporttjänster till ombyggnationen av sluss och klaffbro i Södertälje. Arbeten på plats påbörjades i november 2022.

Entreprenad avser Slussen, vilket innefattar:

  • ny sluss inklusive portkamrar med portar och styrning
  • ny öppningsbar bro med styrning
  • pålade ledverk intill sluss
  • nya driftlokaler för slussverksamheten
  • markarbeten inklusive ny gata om varsin sida av ny slussbro
  • erosionsskydd i anslutning till och i slusskanal
  • rivning av vissa befintliga konstruktioner


– Vi är glada över att ha fått förtroendet att leverera maskin- och transporttjänster till Peabs stora projekt. Här får vi möjlighet att bidra till bättre säkerhet och tillgänglighet i infrastrukturen, säger Jonas Skovgaard, vd på Foria.

Slussen i Södertälje är Nordens största handelssluss. Peab har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga om sluss samt klaffbro och har i sin entreprenad valt Foria som transport- och maskinleverantör. Entreprenaden omfattar en ny sluss, en ny klaffbro samt tillhörande byggnationer och markarbeten. Byggandet av ny sluss ska ske samtidigt som den gamla är i drift.

Särskilda krav
I detta projekt kommer det att ställas krav på att vi använder HVO100 eller annat fossilfritt drivmedel, samt att hydrauloljan i bilar och maskiner ska vara miljögodkänd enlig Svensk standard SS 15 54 34. Foria kommer att begära in verifikat på detta samt göra stickprovskontroller på maskiner och bilar i projektet för att säkerställa att vi lever upp till kraven.

Utöver detta så är det som vanligt krav om ID06 och Safe Construction Training för arbetsplatsen. Foriaföretagare som är intresserade av att delta i projektet kan redan nu byta till miljöolja och genomföra basutbildningarna som krävs. Vi kommer även att behöva flera resurser till detta projekt, främst bandgrävmaskiner, lastmaskiner och teleskoptruckar.

Är ni intresserade kontakta kundansvarig Mats Karlsson eller resursansvarig Rikard Gjärdman.

Uppdraget ställer höga krav på teknik, miljö och säkerhet. Foria kommer att följa fordon och maskiner grundligt genom att beställa in verifikat samt genomföra stickprovskontroller för att garantera kvalitet och efterlevnad. För mer information, kontakta gärna Tove Winiger, kommunikationschef vid Foria, via e-post: tove.winiger@foria.se eller telefon: 010-474 50 88.