Foria stärker sitt hållbarhetsarbete och ansluter sig till Fair Transport

Publicerad 20 september, 2019

Vi på Foria visar att vi menar allvar i vårt hållbarhetsarbete och ansluter oss till Fair Transport. Fair Transport ska garantera en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men även för slutkunden som köper det som transporterats.

– Foria uppskattar Sveriges Åkeriföretags initiativ att skapa förutsättningar för en hållbar bransch och vi är övertygade om att Fair Transport är ett bra verktyg för sunda konkurrensvillkor. För oss var det självklart att gå med i Fair Transport. Sedan flera år tillbaka är hållbarhets-, kvalitets- och miljöfrågor några av Forias starkaste konkurrensfördelar och vi är idag bland de främsta i vår bransch. En position vi hela tiden arbetar för att stärka, säger Bettina Hammargren, vd, Foria.

Fair Transportföretag snackar inte – dom levererar och visar att de tar arbetet med hållbara transporter på största allvar. Köper du en Fair Transport köper du en transport från ett åkeriföretag som gör mer än att bara följer lagar och regler. Du köper en transport från ett företag som tar ansvar för trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Anslutna företag levererar ett hållbarhetslöfte som redovisas öppet och transparent på fairtransport.se. 

– Att en så stor och viktig aktör som Foria gör åtagandet för Fair Transport är glädjande men också viktigt både för branschen och för samhället. Svenska åkeriföretag ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete och det är hög tid att det synliggörs och värdesätts, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.

Fair Transport grundades på initiativ av åkeriföretagen, för att synliggöra hållbara transporter, ge transportköparen rätt och tillförlitlig information och stötta åkerierna i förändringsarbetet. Som ett stöd för hållbara affärer kan Fair Transport också utgöra grunden för vilka nyttor utöver själva transporten som kan uppnås.