Fortum Recycling & waste

Från och med den 1 november 2022 införs följande skärpta säkerhetskrav för chaufförer som levererar avfall till Fortum:

  • Krav på säkerhetsutbildning
  • Skärpta krav på användning av personlig skyddsutrustning

För att öka säkerheten inför vi en säkerhetsutbildning för chaufförer från och med den 1 november 2022. Alla chaufförer måste genomföra utbildningen samt kunna visa upp ett personligt utbildningsintyg när de befinner sig på Fortums område. Säkerhetsutbildningen ska genomföras innan ankomst till Fortum.

Utbildningen genomföras online och tar ca 30 minuter. Du får tillgång till utbildningen via länken nedan https://elearning.fi/fortum/sweden.html

Du måste skriva ut certifikatet efter utbildningen och visa upp det vid vår grind vid varje ankomst.

Personlig skyddsutrustning:

Våra krav på förare som levererar avfall är exakt
desamma som på den egna anställda som arbetar på anläggningen.

Förare ska bära:

  • Heltäckande arbetskläder i varselfärg, EN 20471 klass 2 (fluorescerande yta: minst 0,50 m2, reflexens yta: minst 0,13 m2)
  • Flamsäkra arbetskläder med långa ärmar och byxben (vid leverans av brandfarlig vara i tankbil)
  • Hjälm med hakrem
  • Skyddsglasögon
  • Skyddshandskar
  • Skyddsskor

Vid behov:

  • Andningsskydd, vid vissa arbetsmoment
  • Hörselskydd, krav om bullernivån överskrider 85 dB

Sidan uppdaterades senast oktober 6, 2022