Glömde fälla ned flaket, fastnade på järnvägsövergång.

Händelse, tillbud

Förare glömde fälla ned flaket på släpet, fastnade med flaket på järnvägsövergång. Förare blev sannolikt distraherad av mobiltelefon och frångick säkerhetsrutinen.

Förebyggande

Inte prata i mobiltelefonen under arbete/körning. Då samtal är nödvändigt, använd alltid handsfree.

Alltid säkerställa att flaket är nedfällt innan körning

Hålla sig till sina rutiner

Faktiska konsekvenser

Materiella skador

Föraren blev avvisad från arbetsplatsen

Varumärkespåverkade

Missnöjd kund

Potentiella konsekvenser

Allvarlig personskada/personskada med dödlig utgång

Omfattande materiella skador

Förseningar/störningar i trafiken.

Avbrutet samarbete med kund.

 För att ta del av fler säkerhetsmeddelanden se www.foriaguiden.se

 Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA.

Sidan uppdaterades senast mars 17, 2021