Glömde lägga i säkerhetsläge på fjärrstyrning till kran, förare puttades ned från lastbil.

Händelse, tillbud

Förare som klättrat upp på containern på sin lastbil råkade knuffa ned sig själv med kranen på lastbilen då fjärrstyrningen till kranen inte var försatt i säkert läge. Skadade knät och blev borta från arbetet i några dagar.

 Förebyggande

  • Säkerställ att fjärrstyrning är försatt i säkert läge när så  behövs.
  • Stressa inte, tänk alltid på din säkerhet.
  • Förebygg att samma sak händer någon annan, dvs prata om och diskutera sådana här händelser med dina kollegor/anställda

 Faktiska konsekvenser

  • Knäskada, borta från arbetet ca en vecka.

Potentiella konsekvenser

  • Långtidssjukskrivning
  • Huvudskador/andra allvarliga skador

 Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://prevention.afa.se/PreventionIA/IA/HandelseVisa.aspx?Ny=Ja


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA.

Sidan uppdaterades senast oktober 6, 2022