Glömde lägga i säkerhetsläget på fjärrstyrningen på kran-förare knuffades ned från lasbil

Publicerad 6 oktober, 2022

Händelse, tillbud

Förare som klättrat upp på containern på sin lastbil råkade knuffa ned sig själv med kranen på lastbilen då fjärrstyrningen till kranen inte var försatt i säkert läge. Skadade knät och blev borta från arbetet i några dagar.

 Förebyggande

  • Säkerställ att fjärrstyrning är försatt i säkert läge när så  behövs.
  • Stressa inte, tänk alltid på din säkerhet.
  • Förebygg att samma sak händer någon annan, dvs prata om och diskutera sådana här händelser med dina kollegor/anställda

 Faktiska konsekvenser

  • Knäskada, borta från arbetet ca en vecka.

Potentiella konsekvenser

  • Långtidssjukskrivning
  • Huvudskador/andra allvarliga skador

 Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://prevention.afa.se/PreventionIA/IA/HandelseVisa.aspx?Ny=Ja


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA.