Gnesta Kommun

Åkare/chaufför

 • Goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift.
 • Tömning och hämtningspersonal ska ha välskött klädsel lätt identifierbar för allmänheten.
 • Varselkläder enligt SS EN471 klass 3 eller likvärdigt
 • Ha kännedom om innehållet i avtalet.
 • Avvikelser ska skriftligen lämnas till kunden. Avvikelser ska vara fördefinierade såsom:
 1. Vegetation som försvårar tömning
 2. Hinder vid tömning.
 3. Hittar inte brunnen.
 4. Behållare överfull
 5. För tungt lock.
 • Tomgångskörning utan direkt samband till tömning får inte förekomma.

Fordon

 • Ska vara besiktigade och godkända samt uppfylla de säkerhetskrav som gäller för  uppdraget.
 • Euroklass VI för tunga fordon.
 • Lätta lastbilar ska uppfylla kraven för miljöbil i vägtrafikskattelagen.
 • Förnybart drivmedel.
 • Backkamera och monitor.
 • Backvarnare
 • Alkolås
 • Saneringsutrustning
 • Stödsystem för hastighetsöverträdelser.
 • Nivåmätare.
 • I tätbebyggt område ska höger sida av hytten ska vara utrustad med anordningar utöver backspeglar som ökar sikten.
 • Varningslykta som ger orange-gult blinkande sken.
 • Tillsyn, underhåll, service och skador ska dokumenteras.

Sidan uppdaterades senast april 27, 2020