Hydrauloljeläckage/utsläpp

Under veckan har två större utsläpp/läckage av hydraulolja skett. •Hydrauloljestyrning gick sönder, utsläpp på gata och i dagvattenbrunn. •Hydrauloljetank/slang läckte, utsläpp på gata och i dagvattenbrunn.

Varför hände det?

Direkta orsaker

•Läckande hydrauloljetank

•Hydrauloljestyrning gick sönder

Bidragande orsaker

•Bristande underhåll/tillsyn av fordon

Konsekvenser:

Konsekvenserna av ett oljeutsläpp/läckage beror på många faktorer,  som det drabbade områdets känslighet, typ och mängd av olja, väderförhållanden och hur saneringen genomförs.

Ett mindre spill vid fel tidpunkt eller fel säsong och i en känslig miljö, kan vara mycket mer skadligt än en större spill vid en annan tid på året. Även det efterföljande saneringsarbetet kan påverka miljön negativt, om det inte utförs på rätt sätt. Ett oljeläckage kan skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver och få stora negativa konsekvenser för miljön

Åtgärder/åtgärder för att förhindra upprepning

Åtgärder vid dessa två händelser

•Sanering

•Ursugning av dagvattenbrunn

Förebyggande åtgärder

•Regelbundna egenkontroller av fordonet

•Byt ut sliten utrustning

•Regelbunden service/underhåll

•Alltid ha saneringsmaterial i fordonet

Sidan uppdaterades senast mars 1, 2019