IA-appen för olyckor, tillbud och riskobservationer

Registrera risker, tillbud, olyckor, avvikelser och förbättringsförslag

Rutin för Foriaföretagare, chaufförer och maskinister

 

Via appen IA

 1. Hämta appen IA-Avvikelser i arbetsmiljön i din smartphone
 2. Skriv in Lösenord: foria!
 3. Logga in
 4. Användarnamn: foriaab
 5. Skriv in ditt namn och e-postadress
 6. Välj din anställningsenhet (Foriaföretagare/chaufför/maskinist), klicka på klar
 7. Klicka på rutan med en penna i som du hittar längst upp i högra hörnet
 8. Om du vill ange på vilken plats händelsen har inträffat klickar du på kartan så att nålen hamnar på den plats du önskar.
 9. Vad? Välj vilken typ av händelse du vill registrera
 10. Var? Välj Foriaföretagare/chaufför/maskinist
 11. Händelseförlopp: Skriv i vad som har hänt eller vad du har för förbättringsförslag i rutan. Om du vill kan du välja att bifoga en bild genom att klicka på bilden med kameran (ej obligatoriskt!). Nu är alla obligatoriska fält ifyllda och du kan skicka in händelsen genom att klicka på Skicka längst upp i högra hörnet.
 12. Orsak och åtgärd: Om du har mer information om händelsen som du vill delge för att underlätta den vidare hanteringen av händelsen ska du gå in på Orsak och åtgärd.
 13. Avvikelsetyp: Välj i rullistan vilken avvikelsetyp som passar bäst in på händelsen.
 14. Uppfattning av orsak: Här skriver du in vad du har för uppfattning om vad som orsakade händelsen.
 15. Åtgärdsförslag: Här skriver du om du har något förslag på vilka åtgärder som ska vidtas för händelsen. När du har fyllt i fälten på denna sida klickar du på skicka längst upp i högra hörnet.

 

Via länk på dator

 1. Klicka på länken  https://prevention.afa.se/Prevention/Loggain.aspx?userid=forare&userpwd=forias
 2. Du ska inte behöva logga in om du klickar på länken ovan. Om du kommer till en inloggningssida när du klickar på länken, prova att kopiera länken och klistra in i webläsaren.
 3. När? Klicka i rutan och välj det datum händelsen inträffade.
 4. Var? Välj Foriaföretagare/chaufför/maskinist
 5. Vad? Välj vilken typ av händelse du vill registrera
 6. Fyll i de obligatoriska fälten: anställningsenhet, e-post, händelserubrik och händelseförlopp. Nu kan du skicka in händelsen genom att klicka på Skicka längst ner till höger.

Sidan uppdaterades senast november 27, 2018