Information covid-19

Publicerad 2 mars, 2021

Med anledning av myndigheternas förnyade rekommendationer har Foria uppdaterat sina förhållningsregler. Foria följer råd och anvisningar för att inte utsätta någon för onödiga hälsorisker.

Följande gäller:

 • Håll två meters avstånd till andra personer
 • Följ riktlinjer om hur många som får vistas i ett rum eller lokal
 • Tvätta händerna noga och ofta
 • Använd eget munstycke till alkolås
 • Torka av hytten med desinficerande torkdukar efter avslutat arbetspass
 • Stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom
 • Om du har coronasymtom, ska du ha ett negativt covid-19-test eller ha varit symtomfri i 2 dygn innan du återgår till arbetet

Det innebär att:

 • Besök på Forias kontor ska undvikas i möjligaste mån
 • Behöver du besöka ett kontor, hör av dig och boka tid på förhand
 • Vid besök i Forias lokaler tillhandahåller Foria handsprit, munskydd och handskar
 • Iaktta de regler som gäller på olika arbetsplatser hos våra kunder

Utöver dessa allmänna regler kan lokala riktlinjer finnas.

På vårdguiden kan du läsa mer om symtom: länk.
Här kan du läsa Region Stockholms uppdaterade riktlinjer: länk.
Här kan du läsa Region Sörmlands uppdaterade riktlinjer: länk.
Här kan du läsa Region Östergötlands riktlinjer: länk.
Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer: länk.