Information Covid-19

Publicerad 9 november, 2020

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 i samhället har Foria 
uppdaterat sina riktlinjer och restriktioner.

Foria följer utvecklingen och följderna av coronaviruset noga. Vi följer råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten för att inte utsätta Forias kunder, anställda, Foriaföretagare, 
förare och leverantörer för onödiga hälsorisker. 

Läs mer i dokumentet.