Information från Mälarenergi gällande förebyggande av Corona-spridning

Publicerad 9 mars, 2020

Mälarenergi bedriver samhällskritisk verksamhet och måste kunna upprätthålla leveranser av nyttigheter till samhället över tid. Med anledning av risk för spridning av Corona-virus vill vi därför att alla leverantörer till Mälarenergi vidtar följande åtgärder:

  • Eventuell personal hos leverantören som varit i något av de av UD utpekade riskområdena (exempelvis; Kina, Sydkorea, Iran och vissa regioner i Italien) eller varit i tät kontakt med någon eller några som har besökt dessa länder skall ej utföra uppdrag i Mälarenergis anläggningar de kommande 14 dagarna från hemkomst/tät kontakt.

Det är mycket viktigt att dessa åtgärder följs för att minimera risk för störningar i Mälarenergis leveranser till samhället.